Redaktor Naczelny:

dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska, Zakład Onkologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie


kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Onkologiczne

ukazujące się pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
oraz
Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


indeksowana w:
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów
Index Copernicus 7,14 IC Value

Czerniaki śluzówki terenu głowy i szyi (część II) – leczenie chirurgiczne i systemowe, wyniki leczenia, czynniki prognostyczne
Autor Jerzy Władysław Mituś, Marek Jasiówka, Tomasz Walasek, Elżbieta Pluta, Anna Patla, Agnieszka Szadurska, Marian Reinfuss, Beata Sas-Korczyńska
Słowa kluczowe: czerniak błony śluzowej, leczenie czerniaka błony śluzowej, immunoterapia czerniaka, czynniki prognostyczne czerniaka; mucosal melanoma, mucosal melanoma treatment, immunotherapy, prognostic factors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 83 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 83 KB

Weryfikacja XVI (X-ray volume imaging) ułożenia chorych w trakcie radioterapii radykalnej na okolicę miednicy
Autor Monika Konopka-Filippow, Dominika Hempel, Natalia Samołyk-Kogaczewska, Anna Muśko, Tomasz Filipowski , Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
Słowa kluczowe: błąd geograficzny, pozycjonowanie, radioterapia, IMRT, XVI, geographical miss, positioning, radiotherapy, IMRT, XVI
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 214 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 214 KB

Ocena efektów leczenia chorych na raka piersi ze zdiagnozowaną mutacją w genie BRCA 1
Autor Maksymilian Kruczała, Marek Jasiówka, Elżbieta Marczyk, Paweł Blecharz
Słowa kluczowe: rak piersi, mutacja BRCA1, przeżycie całkowite; breast cancer, BRCA1 mutation, overall survival
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 78 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 78 KB

Rola kindlin w procesie nowotworzenia
Autor Aleksandra Kozłowska, Anna Brzozowska, Jarosław Kozłowski, Janusz Kocki
Słowa kluczowe: kindliny, nowotwory, karcynogeneza, integryny, kindlins, cancer, carcinogenesis, integrins
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 72 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 72 KB

Brachyterapia raka prącia jako alternatywa leczenia chirurgicznego – opis przypadków i analiza piśmiennictwa
Autor Izabela Kordzińska, Paulina Kozakiewicz, Paweł Cisek, Dariusz Kieszko, Mateusz Bilski, Michał Janiszewski, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska
Słowa kluczowe: rak prącia, brachyterapia, amputacja; penile cancer, brachytherapy, penectomy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Style radzenia sobie ze stresem u pacjentek doświadczających potraumatycznego rozwoju leczonych onkologicznie
Autor Agnieszka Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: style radzenia sobie ze stresem, potraumatyczny rozwój, radioterapia; stress-coping strategies, posttraumatic growth, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB

Czerniaki śluzówki terenu głowy i szyi (część I) – epidemiologia, obraz kliniczny, immunohistochemia, biologia molekularna, diagnostyka
Autor Tomasz Walasek, Elżbieta Pluta, Anna Patla, Agnieszka Szadurska, Marian Reinfuss, Mariusz Wszołek, Beata Sas-Korczyńska
Słowa kluczowe: czerniak śluzówki terenu głowy i szyi, obraz kliniczny czerniaka, diagnostyka czerniaka; head and neck mucosal melanoma, clinical picture of melanoma, diagnosis of melanoma
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB

Rola cytokin w indukcji i nasilaniu kacheksji nowotworowej
Autor Monika Prendecka, Teresa Małecka-Massalska
Słowa kluczowe: kacheksja nowotworowa, TNF-a, IL-6, IL-1, INF-g; cancer cachexia, TNF-a, IL-6, IL-1, INF-g
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 74 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 74 KB

Ocena błędu pozycjonowania pacjenta w masce BrainLab podczas radiochirurgii stereotaktycznej guzów mózgu
Autor Klaudia Lewcio-Szczęsna, Natalia Samołyk, Dominika Hempel, Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
Słowa kluczowe: radiochirurgia stereotaktyczna, maski, pozycjonowanie pacjenta, guzy mózgu, radioterapia stereotaktyczna, błędy ułożenia; stereotactic radiosurgery, masks, patient positioning, brain tumors, stereotactic body radiotherapy, setup errors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 79 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 79 KB

Działanie chemioterapeutyczne i przeciwnowotworowe luteoliny
Autor Jakub Knurek, Aleksandra Buchaj
Słowa kluczowe: luteolina, flawonoidy, apoptoza, substancje przeciwnowotworowe, karcynogeneza, terapie przeciwowotworowe; luteolin, flavonoids, apoptosis, anticancer agents, carcinogenesis, cancer therapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 201 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 201 KB

Pojedyncza sesja i krótki kurs radioterapii w celach paliatywnych zwiększają ryzyko bólu przebijającego
Autor Osamu Tanaka, Tomomi Kunieda, Yuzo Yamada, Yuko Yamada, Hironori Ichihashi, Eiichi Yama, Masayuki Matsuo
Słowa kluczowe: ból przebijający, przerzuty do kości, radioterapia; pain flare, bone metastasis, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB

Ocena skuteczności działania pemetreksedu na komórki raka płuc oraz piersi in vitro
Autor Jolanta Rzymowska, Martyna Rowińska, Paulina Lacek
Słowa kluczowe: rak piersi, rak płuc, pemetreksed, cytotoksyczność; breast cancer, lung cancer, pemetrexed, cytotoxicity
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Erytropoetyna w leczeniu niedokrwistości w przebiegu nowotworów złośliwych – czy ewentualne korzyści przewyższają ryzyko?
Autor Andrzej Majdan
Słowa kluczowe: niedokrwistość towarzysząca nowotworom, czynniki stymulujące erytropoezę, erytropoetyna, działania niepożądane; cancer-related anemia, erythropoiesis-stimulating agents, erythropoietin, side effects
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 84 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 84 KB

Lęk przed operacją ginekologiczną a przebieg okresu pooperacyjnego
Autor Urszula Sioma-Markowska, Sylwia Kubaszewska, Agnieszka Nowak-Brzezińska, Mariola Machura, Violetta Skrzypulec-Plinta
Słowa kluczowe: operacja ginekologiczna, lęk, ocena, powikłania okresu pooperacyjnego; operacja ginekologiczna, lęk, ocena, powikłania okresu pooperacyjnego
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Leczenie skojarzone raka przełyku
Autor Michał Janiszewski, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska
Słowa kluczowe: rak przełyku, radioterapia, chemioterapia, leczenie skojarzone; esophageal carcinoma, radiotherapy, chemotherapy, combined treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 65 KB

Przerzuty do móżdżku u pacjenta z rakiem migdałka z kontrolą loko-regionalną
Autor Anna Brzozowska, Bożena Jarosz, Urszula Radwańska, Andrzej Mazurkiewicz, Maria Mazurkiewicz, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska
Słowa kluczowe: rak migdałków, przerzuty do móżdżku, tonsillar cancer, cerebellum metastasis
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 237 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 237 KB

Czerniak błony śluzowej nosa i zatok – opis przypadku
Autor Maciej Kusiński, Dorota Adamek-Nowak, Paulina Lepka, Klaudiusz Łuczak
Słowa kluczowe: krwawienie z nosa, nowotwory nosa, margines operacyjny, epistaxis, nose neoplasms, margins of excision
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

Rola radioterapii u chorych na czerniaka błony śluzowej terenu głowy i szyi – przegląd piśmiennictwa
Autor Beata Sas-Korczyńska, Tomasz Walasek, Anna Patla2 (BF), Elżbieta Pluta2 (BF), Agnieszka Szadurska2 (F), Agnieszka Chrostowska1 (F), Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: czerniak śluzówek terenu głowy i szyi, radioterapia pooperacyjna, radioterapia samodzielna
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 80 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 80 KB

Badania kontrolne przeprowadzane przez radioterapeutów onkologicznych po zakończeniu radioterapii w Japonii
Autor Osamu Tanaka, Eiichi Yama, Hironori Ichihashi, Yuzo Yamada, Junichi Ando, Takayoshi Iida, Masayuki Matsuo
Słowa kluczowe: radioterapia, badania kontrolne, radioterapeuta onkologiczny, Japonia, Radiotherapy; follow-up examinations, radiation oncologist; Japan
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 56 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 56 KB

Rola uzupełniającej radioterapii w nowotworach ślinianek
Autor Izabela Kordzińska-Cisek, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska
Słowa kluczowe: nowotwory ślinianek, radioterapia ślinianek, leczenie uzupełniające, salivary gland cancer, salivary glaucoma, complementary treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 71 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 71 KB

Skuteczność radykalnej radioterapii i zdarzenia niepożądane u pacjentów w wieku 90 lat i starszych
Autor Osamu Tanaka, Eiichi Tomita, Toshiyuki Sawa, Yoichi Nishigaki, Hisao Komeda, Kazufumi Yoneda, Takeshi Takahashi, Tomohiro Kato, Takayoshi Iida
Słowa kluczowe: pacjenci w podeszłym wieku, radykalna radioterapia, nowotwór skóry, nowotwór, elderly, radical radiotherapy, skin cancer, cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 51 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 51 KB

Wpływ cetuksymabu na proces apoptozy i fazy cyklu komórek raka piersi in vitro
Autor Jolanta Rzymowska, Agnieszka Zbyrad
Słowa kluczowe: rak piersi, apoptoza, fazy cyklu komórkowego, cetuksymab, breast cancer, apoptosis, cell cycle phases, cetuximab
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB

Zastosowanie radioterapii u chorych z oczodołową postacią odosobnionego guza włóknistego – opis przypadku i przegląd literatury
Autor A. Brzozowska, J. Juszczyńska, B. Jarosz, A. Mocarska, ,M. Janczarek, M. Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: radioterapia, guz włóknisty – SFT, radiotherapy, solitary fibrous tumor SFT
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 370 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 370 KB

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – przegląd aktualnego stanu wiedzy w oparciu o przypadek kliniczny
Autor Rafał Wójtowicz, Magdalena Krawiec, Piotr Orlicz
Słowa kluczowe: autoimmunologiczne zapalenie mózgu, receptor NMDA, potworniak jajnika, intensywna terapia, autoimmune encephalitis, anti-N-methyl-D-aspartate receptor, ovarian teratoma, intensive care
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB

Ocena parametrów biochemicznych wątroby po brachyterapii przerzutów do wątroby pod kontrolą CT
Autor Paweł Cisek, Izabela Kordzińska-Cisek, Łukasz Charkot, Paweł Korona, Dariusz Kieszko, Mateusz Bilski, Anna Brzozowska, Michał Janiszewski, Ludmiła Grzybowska-Szatkowska
Słowa kluczowe: brachyterapia wątroby, aminotransaminaza alaninowa, taminoransaminaza asparaginianowa, bilirubina, liver brachytherapy, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, bilirubin
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 494 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 494 KB

Problemy medyczne i ich wpływ na przeżycie chorych objętych opieką hospicyjną w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie w latach 2006-2010
Autor Dorota Bańkowska-Polak
Słowa kluczowe: hospicjum stacjonarne, problemy medyczne, czas przeżycia w hospicjum, stationary hospice, medical problems, survival in hospice
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Rzadkie zaburzenia hormonalne w przebiegu chorób nowotworowych
Autor Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Teresa Małecka-Massalska
Słowa kluczowe: ekotopowe wydzielanie hormonów, ekotopowe wydzielanie hCG, VIP – oma, zespół osteomalacji nowotworowej, ekotopowe wydzielanie IGF, ectopic hormone secretion, ectopic secretion of hCG, VIPoma, tumor-inducted osteomalacia, ectopic secretion of IGF
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 54 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 54 KB

Zaburzenia hormonalne w chorobach nowotworowych
Autor Mariola Dec, Elżbieta Ryczak, Barbara Borowicz, Teresa Małecka-Massalska
Słowa kluczowe: ektopowe wydzielanie hormonów, hiperkalcemia nowotworowa, SIADH, ektopowe wydzielanie ACTH, ectopic hormone secretion, malignant hypercalcemia, SIADH, ectopic ACTH secretion
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 51 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 51 KB

Odtwarzalność pozycji przy użyciu maski termoplastycznej do systemu BrainLab w napromienianiu zmian śródczaszkowych techniką hipofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej
Autor Klaudia Lewcio-Szczęsna, Dominika Hempel, Marek Z. Wojtukiewicz, Ewa Sierko
Słowa kluczowe: maska termoplastyczna do systemu BrainLab, hipofrakcjonowana radioterapia stereotaktyczna, guzy mózgu, BrainLab thermoplastic mask, hypofractionated stereotactic radiotherapy, brain tumors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 71 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 71 KB

Główne zmiany proteomu i metabolomu surowicy obserwowane w krwi osób poddanych radioterapii dotyczą wskaźników stanu zapalnego i odpowiedzi immunologicznej odzwierciedlających systemową toksyczność promieniowania jonizującego
Autor Karol Jelonek, Monika Pietrowska, Piotr Widłak
Słowa kluczowe: radioterapia; stan zapalny; osocze; surowica; lipidomika; metabolomika; proteomika; radiotherapy; inflammation; plasma; serum; lipidomics; metabolomics; proteomics
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 60 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 60 KB

Radioterapia w raku jajnika – aktualny stan wiedzy
Autor Zbigniew Kojs, Michał Jankiewicz, Sława Szostek, Małgorzata Klimek
Słowa kluczowe: radioterapia, rak jajnika, Intensity Modulated Radiation Therapy, radiotherapy, ovarian carcinoma
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB

3rd Central European Symposium on Radiation Oncology – Technological and Biological Sunrise for Radiation Oncology (Abstracts)
Autor 6-8.10.2016 Ustroń, Poland Kierownik Naukowy Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
Słowa kluczowe: Abstracts
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 179 KB

Czynniki prognostyczne u chorych z przerzutami do mózgu niedrobnokomórkowego raka płuca
Autor Ewa Jakubowicz, Anna Patla, Elżbieta Pluta, Joanna Bockenheimer-Ruszkowska, Jerzy Władysław Mituś, Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: rak płuca, przerzuty w mózgu, stan sprawności, indeks prognostyczny, lung cancer, brain metastases, performance status, prognostic index
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Atypowy nowotwór teratoidny/rabdoidny kanału kręgowego (AT/RT) u dwuletniego dziecka
Autor Anna Mosiewicz, Robert Kaczmarczyk, Bożena Jarosz, Marzena Janczarek, Hanna Wiśniewska-Ślusarz, Barbara Mosiewicz, Tomasz Trojanowski
Słowa kluczowe: atypowy guz teratoidno-rabdoidny, centralny układ nerwowy, chemioterapia, atypical teratoid rhabdoid tumour, central nervous system, chemotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 183 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 183 KB

Kacheksja i jej konsekwencje kardiologiczne u chorych na nowotwory złośliwe
Autor Teresa Małecka-Massalska, Paweł Szybisty, Paweł Gołębiowski, Krzysztof Chara, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz, Elżbieta Czekajska-Chehab
Słowa kluczowe: cancer cachexia, cancer, cardiovascular system, heart failure, atrophy, kacheksja nowotworowa, choroba nowotworowa, układ sercowo-naczyniowy, niewydolność serca, atrofia,
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

Rola radioterapii w leczeniu nowotworów wątroby
Autor Izabela Kordzińska-Cisek, Anna Brzozowska, Paweł Cisek, Jolanta Kijek, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: nowotwory wątroby, HCC, przerzuty do wątroby, radioterapia, stereotaksja, hepatic neoplasms, HCC, liver metastases, radiotherapy, stereotaxy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Rdzeniasty rak piersi (część I). Obraz mikroskopowy, populacyjny i kliniczny
Autor Beata Sas-Korczyńska, Andrzej Stelmach, Janusz Ryś, Piotr Skotnicki, Jerzy W. Mituś, Anna Patla, Elżbieta Pluta, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: rdzeniasty rak piersi, typowy rdzeniasty rak piersi, atypowy rdzeniasty rak piersi, rzadkie raka piersi, medullary breast carcinoma, typical medullary breast carcinoma, atypical medullary breast carcinoma, rare breast carcinomas
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 69 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 69 KB

Rdzeniasty rak piersi (część II). Metody i wyniki leczenia
Autor Beata Sas-Korczyńska, Andrzej Stelmach, Piotr Skotnicki, Jerzy W. Mituś, Anna Patla, Tomasz Walasek, Elżbieta Łuczyńska, Elżbieta Pluta, Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: rdzeniasty rak piersi, oszczędzające leczenie, radioterapia, chemioterapia, rak piersi, medullary breast carcinoma, breast-conserving therapy, radiotherapy, chemotherapy, breast cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB

Charakterystyka śluzowego raka piersi: cechy populacyjne, kliniczne i mikroskopowe oraz wyniki leczenia i czynniki prognostyczne
Autor Beata Sas-Korczyńska, Łukasz Strzępek, Piotr Skotnicki, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Jerzy W. Mituś, Anna Patla, Elżbieta Pluta
Słowa kluczowe: rak piersi, śluzowy rak piersi, czysty i mieszany rak śluzowy, breast cancer, mucinous breast carcinoma, pure and mixed mucinous carcinoma
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB

Prymitywny guz neuroektodermalny szyjki macicy – diagnostyka i terapia
Autor Michał Jankiewicz, Ewelina Kojs-Pasińska, Zbigniew Kojs
Słowa kluczowe: PNET, primitive neuroectodermal tumor of the cervix, prymitywny guz neuroektodermalny, primitive neuroectodermal tumor
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB

Przerzut mięsaka tarczycy do prawej komory i pnia płucnego – opis przypadku i przegląd literatury
Autor Agnieszka Wojtkowska, Andrzej Tomaszewski, Piotr Adamczyk, Elżbieta Czekajska-Chehab, Andrzej Wysokiński
Słowa kluczowe: naczyniakomięsak, przerzuty nowotworowe do serca, guz serca, naczyniakomięsak tarczycy, angiosarcoma, heart metastasis, heart tumor, thyroid gland angiosarcoma
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 211 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 211 KB

Przyzwojaki regionu głowy i szyi – diagnostyka i leczenie
Autor A. Brzozowska, P. Cisek, I. Kordzińska-Cisek, Teresa Małecka-Massalska, M. Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: przyzwojaki, nowotwory g³owy i szyi, radioterapia, paraganglioma, head and neck cancers, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 233 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 233 KB

Zespół zmęczenia w chorobie nowotworowej
Autor A. Brzozowska, P. Cisek, T. Małecka-Massalska, M. Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, zespół zmęczenia, jakość życia, cancer, fatigue syndrome, quality of life
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB

Ocena wskaźnika impedancji Z 200/5 u chorych na złośliwe nowotwory głowy i szyi i u osób zdrowych
Autor Krzysztof Chara, Kamal Morshed, Agata Smoleń, Radosław Mlak, Paweł Gołębiowski, Maria Mazurkiewicz, Teresa Małecka-Massalska
Słowa kluczowe: wskaźnik Z 200/5, nowotwory głowy i szyi, impedancja bioelektryczna, Z 200/5 parameter, head and neck cancers, bioelectrical impedance
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB

Ocena skuteczności napromieniania przestrzeni pozagałkowych w leczeniu chorych z orbitopatią tarczycową
Autor Tomasz Latusek, Leszek Miszczyk
Słowa kluczowe: choroba Gravesa i Basedowa, oftalmopatia tarczycowa, radioterapia, Graves’ disease, Graves’ ophthalmopathy, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 52 KB

Cetuximab w terapii nowotworów głowy i szyi
Autor M. Pilecka, A. Strąk, P. Kozakiewicz, M.Bilski, P.Cisek, A. Brzozowska, M. Mazurkiewicz, L. Grzybowska-Szatkowska
Słowa kluczowe: leki biologiczne, cetuximab, EGFR, nowotwory głowy i szyi, radioterapia, radiochemioterapia, biological drugs, cetuximab, EGFR, head and neck cancers, radiotherapy, chemoradiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 211 KB    Streszczenie / Pełny tekst | 211 KB

Kacheksja nowotworowa – implikacje kliniczne
Autor Anna Brzozowska, Paweł Gołębiowski, Krzysztof Chara, Michał Sagan, Joanna Warchulińska, Monika Jakubiak, Weronika Stasiuk, Teresa Małecka-Massalska, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: kacheksja, choroba nowotworowa, chemioterapia, rokowanie, cachexia, cancer, chemotherapy, prognosis
IC™ Value 5.29
Załącznik

Profilaktyka niepłodności i ciąża u kobiet leczonych z powodu raka piersi
Autor A. Brzozowska, K. Jankiewicz, M. Pilecka, T. Rechberger, M. Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak piersi, chemioterapia, przedwczesna menopauza, amenorrhea, oncofertility, zapobieganie bezpłodności, breast cancer, chemotherapy, premature menopause, amenorrhea, oncofertility, fertility preservation
IC™ Value 5.29
Załącznik

Problemy psychologiczne występujące w chorobie nowotworowej
Autor Agnieszka Mazurkiewicz, Aleksandra Rutkowska, Katarzyna Sidor, Marta Makara-Studzińska
Słowa kluczowe: rak, problemy psychologiczne, depresja, lęk, ból, cancer, psychological problems, depression, anxiety, pain
IC™ Value 5.29
Załącznik

Nowa klasyfikacja FIGO oraz przegląd aktualnych metod wykrywania raka jajnika
Autor Aleksandra Ohler, Maciej Pawłowski, Mirosław Dudziak, Jacek Jan Sznurkowski
Słowa kluczowe: Rak jajnika; FIGO 2014; ROMA; RMI, USG; diagnostyka, Ovarian cancer; FIGO 2014; ROMA; RMI, USG; diagnostics
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Dyskusja nad zastosowaniem przeciwnaczyniowej terapii podtrzymującej u chorych na rozsianego raka jelita grubego – opis przypadku
Autor Krzysztof Adamowicz, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
Słowa kluczowe: rak jelita grubego, chemioterapia, bewacyzumab, colorectal cancer, chemotherapy, bevacizumab
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 164 KB

Endometrioza a rak jajnika
Autor Diana Mazurek, Wojciech Kwaśniewski, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Grzegorz Polak
Słowa kluczowe: endometrioza, rak jajnika, endometriosis, ovarian cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 160 KB

Ocena odtwarzalności ułożenia chorych na nowotwory okolicy głowy i szyi poddanych radioterapii IMRT z wykorzystaniem weryfikacji XVI (X-ray Volume Imaging)
Autor Monika Konopka-Filippow, Dominika Hempel, Anna Muśko, Marek Wojtukiewicz, Tomasz Filipowski, Ewa Sierko
Słowa kluczowe: nowotwory głowy i szyi, IMRT, XVI, head and neck cancers, IMRT, XVI
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 332 KB

Receptor programowanej śmierci PD-1 jako potencjalny cel w terapii przeciwnowotworowej
Autor Monika Pilecka, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: receptor programowanej śmierci PD-1, terapia przeciwnowotworowa, czerniak, Programmed death receptor PD-1, anti-cancer therapy, melanoma
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Mięsak maziówkowy zlokalizowany w ścianie klatki piersiowej. Opis przypadku
Autor Krzysztof Olearski, Magdalena Pęcak, Marek Żelazowski, Jacek Urbański
Słowa kluczowe: synovial sarcoma, radiotherapy, radiation pneumonitis, mięsak maziówkowy, radioterapia, popromienne zapalenie płuc, synovial sarcoma, radiotherapy, radiation pneumonitis
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 208 KB

Czynniki prognostyczne u chorych na czerniaka z przerzutami do mózgu
Autor Ewa Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz, Bogumiła Szyszka- Charewicz
Słowa kluczowe: melanoma, brain metastases, prognostic factors, czerniak, przerzuty do mózgu, czynniki prognostyczne
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Radioterapia śródoperacyjna w raku piersi
Autor Tamara Kuźba-Kryszak, Marta Biedka, Szymon Ziółkowski, Adrianna Makarewicz
Słowa kluczowe: intraoperative radiotherapy, breast cancer, IORT, APBI, radioterapia śródoperacyjna, rak piersi, IORT, APBI
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

Potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych napromienianiem z powodu choroby nowotworowej
Autor Agnieszka Mazurkiewicz, Wojciech Otrębski, Marta Makara-Studzińska
Słowa kluczowe: potraumatyczny rozwój, choroba nowotworowa, radioterapia, posttraumatic growth, cancer, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 181 KB

Leczenie systemowe przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka
Autor Ida Cedrych, Marian Reinfuss, Marek Jasiówka, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz, Tomasz Walasek
Słowa kluczowe: czerniak, przerzuty do mózgu, leczenie systemowe, melanoma, brain metastases, systemic therapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

Indeksy prognostyczne dla chorych na czerniaka z przerzutami do mózgu.
Autor Jerzy Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz, Anna Patla, Jadwiga Sadzikowska
Słowa kluczowe: czerniak, przerzuty do mózgu, indeksy prognostyczne, melanoma, brain metastases, prognostic scores
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Epidemiologia, obraz kliniczny oraz metody leczenia przerzutów do mózgu u chorych na czerniaka.
Autor Ewa Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz, Andrzej Kukiełka
Słowa kluczowe: czerniak, przerzuty do mózgu, epidemiologia, obraz kliniczny, leczenie, melanoma, brain metastases, demographics, clinical picture, treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 147 KB

Zastosowanie biomarkerów w chorobach nowotworowych – rola integryny b1
Autor Bogdan Żurawski, Adrianna Makarewicz, Marta Biedka, Roman Makarewicz
Słowa kluczowe: biomarkery, integryny, rak, biomarkers, integrin, cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Rak piersi u ciężarnej – opis przypadku
Autor Magdalena Wiśniewska, Michał Wiśniewski
Słowa kluczowe: rak piersi, ciąża, leczenie, brest cancer, pregnancy, treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 97 KB

Opis niekoplanarnej konformalnej techniki radioterapii stosowanej u chorych na raka żołądka.
Autor Wojciech Leszczyński, Leszek Hawrylewicz, Agnieszka Namysł- Kaletka, Jerzy Wydmański
Słowa kluczowe: rak żołądka, radioterapia konformalna, technika niekoplanarna, stomach cancer, conformal radiotherapy, non-complanar technique
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 1015 KB

Rak piersi u kobiet w ciąży
Autor Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: ciąża, rak piersi, pregnancy, breast cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Nadzieja podstawowa jako czynnik wpływający na rozwój po traumie u kobiet napromienianych z powodu choroby nowotworowej
Autor Agnieszka Mazurkiewicz, Marta Makara-Studzińska
Słowa kluczowe: nadzieja podstawowa, potraumatyczny rozwój, radioterapia, basic hope, posttraumatic growth, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 137 KB

Uszkodzenie żyły głównej dolnej podczas limfadenektomii węzłów okołoaortalnych
Autor Janusz Bartnicki
Słowa kluczowe: limfadenektomia paraaortalna, uszkodzenie żyły głównej dolnej, para-aortic lymphadenectomy, injury of the inferior caval vein
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Analiza porównawcza algorytmów AAA (Analytical Anisotropic Algorithm) oraz PBC (Pencil Beam Convolution) w teleradioterapii
Autor Izabela Wiatrowska, Janusz Winiecki, Karolina Majewska, Barbara Drzewiecka, Roman Makarewicz, Paweł Kukuczka, Agnieszka Orzechowska, Sebastian Maleszka
Słowa kluczowe: radioterapia, algorytm, system planowania leczenia, skala Hounsfielda, gęstość ośrodka, rozkład dawki, radiotherapy, algorithm, treatment planning system, Hounsfield scale, medium density, dose distribution
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 200 KB

Możliwe zastosowanie radioterapii u pacjentek z rakiem jajnika
Autor Marta Biedka, Elżbieta Żmuda
Słowa kluczowe: rak, jajnik, radioterapia, cancer, ovary, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 270 KB

Ocena zależności pomiędzy zaawansowaniem raka piersi i sposobem leczenia przeciwnowotworowego a ryzykiem wystąpienia obrzęku limfatycznego
Autor Tomasz Wojewoda, Jerzy Mituś, Aleksandra Grela-Wojewoda, Wojciech M. Wysocki
Słowa kluczowe: rak piersi, obrzęk limfatyczny, leczenie, limfadenektomia pachowa, breast cancer, lymphoedema, therapy, axillary lymphadenectomy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 611 KB

Radiochirurgia stereotaktyczna śródczaszkowych malformacji tętniczo-żylnych
Autor Anna Mucha-Małecka, Bogdan Gliński, Monika Wójtowicz, Krzysztof Małecki
Słowa kluczowe: radiochirurgia stereotaktyczna, malformacje tętniczo-żylne, stereotactic radiosurgery, arteriovenous malformations
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB

Mięsak maziówkowy – nowotwór wtórny indukowany radioterapią. Opis przypadku
Autor Monika Wójtowicz, Bogdan Gliński, Anna Mucha-Małecka , Dominika Wojton-Dziewońska, Paweł Hebzda
Słowa kluczowe: radioterapia, nowotwory wtórne, powikłania popromienne, mięsak maziówkowy, choroba Hodgkina, radiotherapy, secondary cancers, complications, synovial sarcoma, Hodgkin’s lymphoma
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 137 KB

Konizacja – wyniki 25-letniego doświadczenia operacyjnego na terenie Niemiec
Autor Janusz Bartnicki
Słowa kluczowe: konizacja szyjki maciy, cervical conization
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Powikłania konizacji u ciężarnych z powodu raka szyjki macicy Ia1
Autor Janusz Bartnicki
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy w ciąży, konizacja, cervical cancer during pregnancy, conization
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Wpływ szerokości listków kolimatora wielolistkowego na wielkość napromienianej struktury PRV
Autor Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Roman Makarewicz, Sebastian Maleszka, Paweł Kukuczka, Żaneta Okońska
Słowa kluczowe: kolimator wielolistkowy (MLC), organy krytyczne (OAR), pierścień okołoguzowy (PRV), histogram dawka-objętość (DVH), współczynnik konformalności (CI), multileaf collimator (MLC), organs at risk (OAR), peritumoral rind (PRV), dosevolume histogram (DVH), conformity index (CI)
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 397 KB

Analiza wpływu zmiany kąta kolimatora wielolistkowego na dawkę w odbytnicy w radioterapii konformalnej raka gruczołu krokowego
Autor Izabela Wiatrowska, Karolina Majewska, Renata Kabacińska, Roman Makarewicz
Słowa kluczowe: radioterapia, kolimator wielolistkowy (MLC), narządy krytyczne (OAR), histogram dawka-objętość (DVH), radiotherapy, multileaf collimator (MLC), organs at risk (OAR), dose-volume histogram (DVH)
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 218 KB

Laparoskopowa histerektomia z pojedynczego wejścia w przypadku raka błony śluzowej trzonu macicy: technika operacyjna– pierwsze doświadczenia własne
Autor Janusz Bartnicki
Słowa kluczowe: SILS – histerektomia, histerektomia laparoskopowa z pojedynczego wejścia, rak endometrium, SILS hysterectomy, single- incision laparoscopic hysterectomy, endometrial cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Rak moczownika – możliwości skutecznego leczenia
Autor Marta Biedka, Tamara Kuźba-Kryszak, Adrianna Makarewicz
Słowa kluczowe: moczownik, rak, operacja, urachus, carcinoma, operation
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 146 KB

Współwystępowanie choroby alkoholowej u pacjenta onkologicznego – punkt widzenia onkologa radioterapeuty
Autor Marta Biedka, Ewa Ziółkowska, Małgorzata Zarzycka
Słowa kluczowe: alkohol, uzależnienie, radioterapia, alcohol abuse, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB

Czerniak okolicy naczyń biodrowych rozpoznawany wstępnie jako guz jajnika
Autor Marcin Bobiński, Natalia Słowik-Wasyluk, Wiesława Bednarek, Grzegorz Polak
Słowa kluczowe: czerniak złośliwy, guz miednicy mniejszej, leczenie celowane, inhibitory kinazy tyrozynowej, malignant melanoma, pelvic tumor, targeted therapy, tyrosine kinase inhibitors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Obraz populacyjny, kliniczny i mikroskopowy oraz wyniki leczenia i czynniki prognostyczne w grupie chorych na guza liściastego piersi
Autor Jerzy Władysław Mituś, Marian Reinfuss, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz, Wojciech Wysocki
Słowa kluczowe: guz liściasty piersi, wyniki leczenia, czynniki prognostyczne, tumor phyllodes of the breast, treatment outcomes, prognostic factors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Współczesne metody leczenia chorych na guza liściastego piersi
Autor Jerzy Władysław Mituś, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz, Piotr Skotnicki, Wojciech Wysocki
Słowa kluczowe: guz liściasty sutka, chirurgia, radioterapia, tumor phyllodes of the breast, surgery, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 144 KB

Skuteczność leczenia wznów guza liściastego piersi – rola chirurgii oraz radio- i chemioterapii
Autor Jerzy Władysław Mituś, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz
Słowa kluczowe: GLP, wznowy, leczenie, Tumor phyllodes, recurrences, treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 146 KB

Laparoskopowa limfadenektomia miednicy mniejszej w przypadku I stopnia zaawansowania raka trzonu macicy – 13 lat własnego doświadczenia operacyjnego
Autor Janusz Bartnicki
Słowa kluczowe: laparoskopia, limfadenektomia miednicy mniejszej, rak trzonu macicy, laparoscopy, lymphadenectomy of pelvis minor, cancer of the uterine body
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w ocenie stopnia zaawansowania pacjentów z nowo zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego
Autor Maciej Harat, Andrzej Lebioda, Tomasz Wiśniewski, Roman Makarewicz
Słowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, rezonans magnetyczny, ocena stopnia zaawansowania, prostate cancer, magnetic resonance, staging
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Metody postępowania zachowawczego we wczesnym raku gruczołu krokowego o niskim ryzyku
Autor Joanna Juszczyńska, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, niskiego ryzyka, postêpowanie zachowawcze, baczna obserwacja, aktywny nadzór, biomarkery, prostate cancer, low-risk, conservative management, watchful waiting, active surveillance, biomarkers
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 192 KB

Radiobiologia w radioterapii hipofrakcjonowanej
Autor Izabela Wiatrowska, Renata Kabacińska, Judyta Lasota, Roman Makarewicz
Słowa kluczowe: model liniowo-kwadratowy, współczynnik α/ß, hipofrakcjonowanie, linear quadratic model, α/ß coefficient, hypofractionation
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Radioterapia pacjentów z stymulatorem serca lub kardiowerterem defibrylatorem: zasady bezpiecznego stosowania
Autor Ziółkowska Ewa, Wiśniewski Tomasz, Białas Mieszko, Balcerzak Marek, Woźniak-Wiśniewska Anita, Sinkiewicz Władysław
Słowa kluczowe: Kardiowerter-defibrylator, stymulator, radioterapia, Cardioverter-defibrillator, pacemaker, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 428 KB

Problemy diagnostyczne przyczyną opóźnienia rozpoznania i leczenia pooperacyjnej przetoki moczowodowo-pochwowej. Opis przypadku
Autor Dominik Godlewski, Jacek Tereszkiewicz, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: przetoka moczowodowo-pochwowa, uszkodzenie jatrogenne, leczenie operacyjne, urethrovaginal fistula, iatrogenic injury, surgical treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 400 KB

Laparoskopowa limfadenektomia węzłów okołoaortalnych w przypadku raka trzonu macicy – stanowisko lekarzy niemieckich
Autor Janusz Bartnicki
Słowa kluczowe: limfadenektomia okołoaortalna, rak trzonu macicy, laparoskopowa limfadenektomia, periaortic lymphadenoctomy, endometrial cancer, laparoscopic lymphadenoctomy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Nowoczesne metody diagnostyki kardiotoksyczności antracyklin u pacjentów z chłoniakami
Autor Beata Kumiega, Andrzej Pluta, Jacek Krzanowski
Słowa kluczowe: antracykliny, kardiotoksycznooeæ, biomarkery, emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu, anthracyclines, cardiotoxicity, biomarkers, single photon emission computerized tomography
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Współczesne metody leczenia raka gruczołu krokowego o niskim ryzyku
Autor Joanna Juszczyńska, Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, niskiego ryzyka, radioterapia, protonoterapia, leczenie chirurgiczne, krioterapia, prostate cancer, low-risk, radiotherapy, proton therapy, surgery, cryotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 245 KB

Rak szyjki macicy to nadal wyzwanie!
Autor Biedka Marta, Makarewicz Roman
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, brachyterapia, radioterapia, squamous cell carcinoma, brachytherapy, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 345 KB

Współistnienie torbielakogruczolakoraka śluzowego wyrostka robaczkowego z śluzakiem rzekomym otrzewnej. Opis przypadku
Autor Wiesława Bednarek, Małgorzata Sobstyl, Marcin Bobiński, Dorota Teresińska
Słowa kluczowe: śluzak rzekomy otrzewnej, torbielakogruczolakorak, wyrostek robaczkowy, HIPEC, pseudomyxoma peritonei, cystadenocarcinoma, appendix, HIPEC
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

Mięsak gładkokomórkowy macicy – problemy diagnostyczne. Przegląd literatury
Autor Dorota Teresińska, Wiesława Bednarek, Agnieszka Puchalska-Kosiecz, Marcin Bobiński, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: mięsak gładkokomórkowy, białka, surwiwina, kaspaza, bax, nowotwory, mięsak gładkokomórkowy, białka, surwiwina, kaspaza, bax, nowotwory
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Jak leczę chorego z rozpoznanym de novo chłoniakiem z komórek płaszcza?
Autor Andrzej Deptała, Agnieszka Porowska
Słowa kluczowe: Chłoniak z komórek płaszcza – Chemioimmunoterapia – Przeszczepianie macierzystych komórek krwiotwórczych – Radioimmunoterapia, mantle cell lymphoma Chemoimmunotherapy – Hematopoietic stem cell transplantation – Radioimmunotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 159 KB

Rola układu immunologicznego w rozwoju nowotworów złośliwych – stary problem, nowe spojrzenie
Autor Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka, Krzysztof Paprota, Jacek Tabarkiewicz
Słowa kluczowe: system immunologiczny, nowotwór złośliwy, immunomodulacja, immune system, cancer, immunomodulation
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 259 KB

Choroba zakrzepowo-zatorowa w przebiegu choroby nowotworowej
Autor Biedka Marta, Makarewicz Adrianna, Makarewicz Roman, Ziółkowska Ewa
Słowa kluczowe: nowotwór, zakrzepica, zator, cancer, thrombosis, embolus
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 171 KB

Leczenie zachowawcze inwazyjnego naciekającego mięśniówkę właściwą raka pęcherza moczowego
Autor Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Jerzy Jakubowicz
Słowa kluczowe: rak pęcherza moczowego, radioterapia, chemioterapia, elektroresekcja przezcewkowa, leczenie z zachowaniem pęcherza, bladder cancer, radiotherapy, chemotherapy, transurethral resection, bladder preservation
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Wpływ radioterapii stereotaktycznej na stagnację przerzutów raka płuca do drugiego płuca – opis przypadku
Autor Krzysztof Szczepanik, Bożena Jochymek, Łukasz Kleszyk, Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Hubert Urbańczyk
Słowa kluczowe: radioterapia radykalna, radioterapia stereotaktyczna, rak płuca, aggressive radical radiotherapy, stereotactic radiotherapy, lung cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 446 KB

Zespół żyły głównej górnej u chorych na raka płuca – rola radioterapii. Część I. Zasady ogólne, kojarzenie z innymi metodami leczenia, dawka całkowita, frakcyjna i obszar wymagający napromieniania
Autor Elżbieta Pluta, Paweł Blecharz, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Andrzej Kukiełka, Tomasz Dąbrowski
Słowa kluczowe: zespół żyły głównej górnej, rak płuca, radioterapia, superior vena cava syndrome, lung cancer, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 168 KB

Zespół żyły głównej górnej u chorych na raka płuca – rola radioterapii. Część II. Skuteczność, powikłania, czynniki prognostyczne
Autor Elżbieta Pluta, Paweł Blecharz, Marian Reinfuss, Tomasz Walasek, Magdalena Pęcak, Marta Rogowska
Słowa kluczowe: zespół żyły głównej górnej, rak płuca, radioterapia, superior vena cava syndrome, lung cancer, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Ocena działań na rzecz wysokiej zgłaszalności do profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych w województwie kujawskopomorskim
Autor Tomasz Mierzwa, Małgorzata Leźnicka, Lech Grodzki, Witold Kowalski
Słowa kluczowe: rak piersi, rak szyjki macicy, skrining, breast cancer, cervical cancer, screening
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 201 KB

Krwiopochodne przerzuty odległe u chorych na niezaawansowanego raka endometrium
Autor Paweł Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Piotr Brandys
Słowa kluczowe: niezaawansowany rak endometrium, krwiopochodne przerzuty odległe, early endometrial carcinoma, hematogenous metastases
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 173 KB

Laparoskopowe leczenie żółtakowego zapalenia nerki – opis przypadku
Autor Dominik Godlewski, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: żółtakowe odmiedniczkowe zapalenie nerki; operacja laparoskopowa; leczenie małoinwazyjne; maska nowotworu, Xanthogranulomatous pyelonephritis, laparoscopic operation, minimally invasive, treatment, tumour mask
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 355 KB

Czynniki rokownicze u chorych na uogólnionego raka nosowej części gardła
Autor Tomasz Skóra, Bogdan Gliński, Zbigniew Wcisło, Anna Mucha-Małecka, Agnieszka Chrostowska, Dominika Wojton, Paweł Hebzda, Ewa Jakubowicz, Krzysztof Małecki, Maciej Modrzejewski
Słowa kluczowe: rak nosowej czêoeci gard³a, przerzuty odległe, przeżycie, rokowanie, nasopharyngeal cancer, distant metastases, survival, prognosis
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB

Zatorowość płucna w przebiegu raka żołądka
Autor Ziółkowska Ewa, Biedka Marta, Wiśniewski Tomasz, Makarewicz Adrianna, Makarewicz Roman, Żmuda Elżbieta
Słowa kluczowe: zator, chemioterapia, rak żołądka, embolus, chemotherapy, stomach cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

Rezonans magnetyczny z wykorzystaniem badania dynamicznego w ocenie stopnia zaawansowania raka stercza
Autor Piotr Błaszczyk, Anna Mucha-Małecka, Ewelina Błaszczyk, Krzysztof Roszkowski
Słowa kluczowe: rezonans magnetyczny, rak stercza, stopień zaawansowania, magnetic resonance, prostate cancer, clinical stage
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 224 KB

Nowe populacje limfocytów T pomocniczych i ich udział w procesach rozwoju nowotworów
Autor Iwona Hus, Elżbieta Starosławska, Joanna Goned-Sebastianka, Jacek Roliński
Słowa kluczowe: odporność przeciwnowotworowa, komórki T regulatorowe, limfocyty Th17, tumor immunity, T regulatory cells, Th17 cells
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 270 KB

Wznowy loko-regionalne u chorych na niezaawansowanego raka endometrium
Autor Paweł Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Kazimierz Karolewski, Tomasz Walasek
Słowa kluczowe: rak endometrium, wznowy loko-regionalne, endometrial cancer, locoregional recurrences
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Ocena błędów ułożenia chorych na raka żołądka w trakcie pooperacyjnej radiochemioterapii
Autor Agnieszka Namysł-Kaletka, Jerzy Wydmański, Leszek Hawrylewicz, Dawid Bodusz, Żaneta Kaniszewska-Dorsz
Słowa kluczowe: Zdjęcia portalowe, błąd ułożenia, rak żołądka, przesunięcia, portal imaging, set – up error, gastric cancer, shifts
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 234 KB

Odległe wyniki radioterapii chorych na naczyniakowłókniaka młodzieńczego
Autor Elżbieta Pluta, Maria Marczak-Ziętkiewicz, Bogdan Gliński
Słowa kluczowe: naczyniakowłókniak młodzieńczy, radioterapia, chirurgia, juvenile angiofibroma, radiotherapy, surgery
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 156 KB

Ekspresja neuropiliny-2 w raku jajnika
Autor Wiesława Bednarek, Magdalena Mazurek-Kociubowska, Iwona Wertel
Słowa kluczowe: rak jajnika, neuropilina-2, limfangiogeneza, VEGF, VEGFR, ovarian cancer, neuropilin-2, lymphangiogenesis, VEGF, VEGFR.
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 274 KB

Rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce mięsaka gładkokomórkowego macicy
Autor Ewelina Wawryk-Gawda, Barbara Jodłowska-Jędrych
Słowa kluczowe: mięsaki macicy, mięsak gładkokomórkowy, immunohistochemia, uterine sarcomas, leiomyosarcoma, immunohistochemistry
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 156 KB

Przerzuty do płuc u chorych na niezaawansowanego raka endometrium.
Autor Paweł Blecharz, Marian Reinfuss, Krzysztof Urbański, Tomasz Dąbrowski, Elżbieta Łuczyńska, Wiktor Szatkowski
Słowa kluczowe: rak endometrium, przerzuty do płuc, endometrial cancer, lung metastases
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 180 KB

Obrzęk limfatyczny – przegląd literatury.
Autor Paweł Macek, Andrzej Stanisławek, Stanisław Góźdź
Słowa kluczowe: obrzęk limfatyczny, diagnostyka, metody terapeutyczne, lymphoedema, diagnosis, therapeutic methods
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 168 KB

Analiza losów chorych na niezaawansowanego raka endometrium z przerzutami do mózgu.
Autor Paweł Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Anna Patla, Piotr Brandys, Elżbieta Łuczyńska
Słowa kluczowe: rak endometrium, przerzuty do mózgu, endometrial cancer, brain dissemination
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Prymitywny guz neuroektodermalny macicy (PNET) – opis przypadku.
Autor A. Makarewicz, M. Biedka, B. Żurawski, R. Makarewicz, E. Ziółkowska
Słowa kluczowe: prymitywne guzy neuroektodermalne, PNET, leczenie, primitive neuroectodermal tumor,PNET, treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 222 KB

Rozlany chłoniak z dużych komórek B pierwotnie umiejscowiony w piersi – opis przypadku.
Autor Elżbieta Starosławska, Aneta Dobrzyńska-Rutkowska, Maria Luiza Kusz, Iwona Hus, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: DLBCL, gruczoł piersiowy, rytuksymab, DLBCL, mammary gland, rituximab
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 151 KB

Przebieg i wyniki leczenia chorych na rozlanego chłoniaka (DLBCL) żołądka.
Autor Elżbieta Starosławska, Aneta Dobrzyńska-Rutkowska, Anna Twardosz, Maria Luiza Kusz, Iwona Hus, Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: PG-DLBCL, rytuksymab, immunochemioterapia, PG-DLBCL, rituximab, immunochemotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Rola alkoholu w karcynogenezie nowotworów złośliwych jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem płynów do płukania jamy ustnej zawierających alkohol.
Autor M.J. McCullough, C.S. Farah
Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe jamy ustnej, alkohol, płyn do płukania jamy ustnej zawierający alkohol, Oral cancer, alcohol, alcohol-containing mouthwash
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 166 KB

Ocena skuteczności i tolerancji leczenia imatynibem chorych na zaawansowane nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)
Autor E. Starosławska(1), A. Chrzanowska-Kapica(1), A. Czerepińska(1), M. Mazurkiewicz(2) (1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (2) Katedra i Zakład Onkologii, UM w Lublinie
Słowa kluczowe: GIST, imatynib, wyniki leczenia, toksyczność leczenia, imatynib, treatment findings, treatment toxicity.
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 257 KB

Leczenie molekularnie ukierunkowane chorych na złośliwe glejaki mózgu
Autor Janusz Rolski, Bogdan Gliński, Paweł Blecharz, Agnieszka Chrostowska Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Bogdan Gliński
Słowa kluczowe: terapia celowana, złośliwe glejaki mózgu, targeted therapy, malignant brain gliomas
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 111 KB

Powikłania nerkowe w szpiczaku mnogim – zasady postępowania
Autor Beata Kumiega(1), Andrzej Pluta(1), Dariusz Sawka(2); (1) z Oddziału Hematoonkologii Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie Ordynator: Dr hab. med. Andrzej Pluta (2) z Oddziału Chemioterapii Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie Ordynator: Lek.med. Maria Jońca
Słowa kluczowe: Szpiczak mnogi, nefropatia wałeczkowa, niewydolność nerek, Bortezomib, Multiple myeloma, cast nephropathy, renal insufficiency, Bortezomib
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 88 KB

Palacz papierosów z obturacją centralną – przypadek kliniczny
Autor Marcin Kołodziej, Oddział Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem, Ordynator Oddziału: lek. med. Ewa Łączyńska-Kozerska, Dyrektor Szpitala: dr hab. n.med. Marcin Zieliński
Słowa kluczowe: rak oskrzela, guz centralny, spirometria, Bronchial cancer, central tumour, spirometry test
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 825 KB

Postępy w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca
Autor Marcin Zieliński, Oddział Torakochirurgiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem, Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Marcin Zieliński
Słowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuc, EBUS, EUS, non-small cell lung carcinoma, EBUS, EUS
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB

Analiza skuteczności radioterapii chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy
Autor Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbański (1), Marian Reinfuss (2), Wiktor Szatkowski (1) 1. Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański 2. Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: rak pochwy, radioterapia, wyniki leczenia, przyczyny niepowodzenia, vaginal carcinoma, radiotherapy, treatment results, treatment failure reasons
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Leczenie chirurgiczne chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy
Autor Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbańskin(1), Marian Reinfuss (2), Wiktor Szatkowski (1) 1. Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański 2. Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: rak pochwy, chirurgia, vaginal cancer, surgery
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Pierwotne chłoniaki jądra – opis przypadku
Autor Adrianna Makarewicz (1), Marta Biedka (2,3), Roman Makarewicz (3), Ewa Ziółkowska (2) 1. Oddział Chemioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy 2. Oddział Radioterapii 1 Centrum Onkologii w Bydgoszczy 3. Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: chłoniak, jądro, chemioterapia, testicular, lymphoma, chemotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 223 KB

Ocena ekspresji białek Id2 i gęstości mikronaczyń w różnych typach złośliwych nowotworów jajnika
Autor A. Czekierdowski, S. Czekierdowska, W. Bednarek, J. Daniłoś, D. Morawska I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie
Słowa kluczowe: rak jajnika, białko Id2,CD34, mikroangiogeneza, ovarian cancer,Id2 protein, CD34, microvessel density
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 663 KB

Podstawy kolposkopii
Autor Andrzej Malarewicz Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Świętokrzyska w Kielcach Dyrektor: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz
Słowa kluczowe: kolposkopia, rak szyjki macicy, diagnostyka chorób szyjki macicy, colposcopy, cancer of the cervix uteri, diagnostic of deseases cervix uteri
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 379 KB

Radioterapia chorych na pierwotnego, inwazyjnego raka pochwy – rys historyczny
Autor Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbański (1), Marian Reinfuss (2) (1) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański (2) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: rak pochwy, radioterapia, vaginal cancer, radiotherapy.
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Ocena kardiotoksyczności trastuzumabu w leczeniu adjuwantowym chorych na HER2 pozytywnego raka piersi
Autor E. Starosławska, A. Czerepińska, A. Chrzanowska-Kapica, A. Twardosz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin
Słowa kluczowe: rak piersi, HER-2/neu, trastuzumab, kardiotoksyczność, breast cancer, HER-2/neu, trastuzumab, cardiotoxicity
IC™ Value 5.29
Załącznik

Leczenie chirurgiczne chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy
Autor Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbański (1), Marian Reinfuss (2), Wiktor Szatkowski (1) (1) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański (2) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: rak pochwy, chirurgia, vaginal cancer, surgery
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 94 KB

Porównanie rozkładu dawki w objętości PTV przy zastosowaniu bolusa wodnego, gumowego i żelowego
Autor K. Patyra, M. Mazurkiewicz Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: bolus wodny, bolus gumowy, bolus żelowy, PTV, water bolus, rubber bolus, jelly bolus, PTV
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 215 KB

Mielo- i immunotropowe właściwości hormonów grasiczych – zastosowanie kliniczne w hematologii i onkologii
Autor Aleksander B. Skotnicki Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Słowa kluczowe: hormony grasicze, krwiotworzenie, białaczki, guzy lite, thymic hormones, hematopoiesis, leukemias, lymphomas, solid tumors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 231 KB

Ekspresja CD74 na limfocytach krwi obowodowej, węzłów chłonnych, naciekających guz u pacjentów chorych na NDRP
Autor Mariusz Stram (1), Jacek Tabarkiewicz (1), Paweł Rybojad (2), Mariusz Kędra (2), Marek Sawicki (2), Jacek Roliński (1)
(1) Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński (2) Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie P. O. kierownika: dr n. med. Marek Sawicki
Słowa kluczowe: CD74, MIF, niedrobnokomórkowy rak płuca, CD74, MIF, non-small cell lung cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Wtórne nowotwory lite po leczeniu chłoniaka Hodgkina – opis przypadku
Autor Elżbieta Wojtyna-Dziedzic (1), G. Stopyra (1), Maria Mazurkiewicz (2)
(1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie Dyrektor: Dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska (2) Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Słowa kluczowe: wtórne nowotwory, choroba Hodgkina, późne następstwa leczenia, second malignancy, Hodgkin’s lymphoma, late effect of treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 99 KB

Ocena obrazów histopatologicznych endometrium u pacjentek z zespołem androgennym z uwzględnieniem wzorca miesiączkowania
Autor Ewa Rudnicka, Stanisław Radowicki
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
Słowa kluczowe: hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, androgeny, biopsja endometrium, hyperandrogenism, disturbances in the menstruation, androgens endometrial biopsy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Rak endometrium – leczenie laparoskopowe
Autor Janusz Bartnicki (1), Ryszrad Poręba (2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Zdrowia Bitterfeld/Wolfen, Niemcy Kierownik: prof. dr hab. Janusz Bartnicki Katedra Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu (2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: rak endometrium, laparoskopia, laparotomia, limfadenektomia, endometrial cancer, laparoscopy, laparotomy, lymphadenectomy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 290 KB

Ocena własnej techniki chirurgicznego leczenia pooperacyjnej przetoki pęcherzowo-pochwowej u chorych z rakiem szyjki macicy
Autor Juliusz Kobierski, Hanna Olszewska, Karolina Agnieszka Gołka, Janusz Emerich
Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, powikłania pooperacyjne, przetoka pęcherzowo – pochwowa, leczenie chirurgiczne, uterine cervical cancer, surgical complications, vesicovaginal fistula, surgical management.
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 103 KB

Rola receptorów estrogenowych w raku piersi u kobiet
Autor Łukasz Wolański, Andrzej Stanisławek
Chair of Community Health Care, Department of Integrated Medical Care Medical University of Lublin
Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UM w Lublinie
Kierownik: dr hab. Andrzej Stanisławek
Słowa kluczowe: receptor estrogenowy, receptor progesteronowy, estrogeny, rak piersi, komórka, oestrogen receptor, progesterone receptor, oestrogens, breast cancer, cell
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 81 KB

Rola pooperacyjnej radioterapii w leczeniu raka gruczołu krokowego
Autor Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, pooperacyjna radioterapia, prostate gland cancer, post-surgery radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Odpowiedź tkankowa i molekularna na działanie promieniowania jonizującego
Autor Krzysztof Roszkowski (1), Anna Mucha-Małecka (2)
(1) Oddział Radioterapii II, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Kierownik Oddziału: dr n. med. Krzysztof Roszkowski
(2) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut w Krakowie
Kierownik Kliniki: prof dr hab. B. Gliński
Słowa kluczowe: radioterapia, cytokiny, DNA, radiotherapy, cytokine, DNA
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 158 KB

System mocujący bolus wodny – zastosowanie w praktyce radioterapeutycznej
Autor Krzysztof Patyra, Maria Mazurkiewicz
Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: Bolus wodny, radioterapia, water bolus, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 280 KB

Żółtakogwiaździak wielopostaciowy: obraz kliniczny, leczenie, rokowanie. Przegląd literatury
Autor Anna Mucha-Małecka (1), Bogdan Gliński (1), Krzysztof Małecki (1), Krzysztof Roszkowski (2), Marta Urbańska-Gąsiorowska (1)
(1) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Bogdan Gliński
(2) Oddział Radioterapii II Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Ordynator: dr n. med. Krzysztof Roszkowski
Słowa kluczowe: żółtakogwiaździak wielopostaciowy, chirurgia, radioterapia, chemioterapia, pleomorphic xanthoastrocytoma, surgery, radiotherapy, chemotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

Znaczenie systemu antyoksydacyjnego w różnych schorzeniach ginekologicznych – przegląd piśmiennictwa
Autor Anita Olejek, Jacek Zamłyński, Agnieszka Jurek, Piotr Bodzek, Bogdan Szymala, Leszek Nowak
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Anita Olejek, Prof. ŚUM
Słowa kluczowe: system antyoksydacyjny, enzymy, RFT, antioxidative system, enzyme, ROS
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 101 KB

Wyniki pooperacyjnej radioterapii chorych na obłoniaki śródczaszkowe. Trzydzieści lat doświadczeń Centrum Onkologii w Krakowie, 1975-2005
Autor Bogdan Gliński1, Elżbieta Pluta², Paweł Dymek1, Anna Mucha-Małecka1, Beata Frączek-Błachut1, Jacek Urbański1, Magdalena Jarosz1, Dariusz Martynów1 1 Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Bogdan Gliński ² Zakład Teleradioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział Kraków Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Marian Reinfuss
Słowa kluczowe: obłoniak, chirurgia, radioterapia, hemangiopericytoma, surgery, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB

Efekt kliniczny chemioterapii u chorego z drobnokomórkowym rakiem płuca z czteroletnim okresem przeżycia. Opis przypadku
Autor A. Rolski, B. Biernacka, P. Krawczyk, M. Hammouda, J. Milanowski
Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. J. Milanowski
Słowa kluczowe: drobnokomórkowy rak płuca, chemioterapia oparta o związki platyny, Etopozyd,Winorelbina, remisja, small-cell lung cancer, platine-based chemiotherapy, Etoposide, Vinorelbine, remission
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Tolerancja i powikłania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka płuca. Analiza 1350 chorych
Autor Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Paweł Blecharz4, Piotr Skotnicki4, Magdalena Pęcak1, Piotr Brandys1, Elżbieta Pluta1, Tomasz Dąbrowski1
1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss
2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz,
3 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
4 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Jerzy Mituś
Słowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna teleradioterapia, powikłania, NSCLC, palliative teleradiotherapy, toxicity
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Skuteczność paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Analiza 1350 chorych
Autor Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Piotr Skotnicki3, Paweł Blecharz4, Piotr Brandys1,Elżbieta Pluta1, Marcin Hetnał1, Andrzej Kukiełka1
1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss
2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz
3 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Jerzy Mituś
4 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Krzysztof Urbański
Słowa kluczowe: paliatywna radioterapia, NSCLC, palliative radiotherapy, NSCLC
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Skuteczność paliatywnej teleradioterapii w stosunku do objawów związanych z miejscowym rozrostem niedrobnokomórkowego raka płuca. Analiza 1350 chorych
Autor Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Piotr Skotnicki3, Paweł Blecharz4, Marcin Hetnał1, Elżbieta Pluta1, Andrzej Kukiełka1, Piotr Brandys1
1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss
2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz
3 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
4 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
Słowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, objawy, paliatywna teleradioterapia, NSCLC, symptoms, palliative teleradiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB

Wysokość i sposób frakcjonowania dawki w paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Autor Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Paweł Blecharz3, Piotr Skotnicki4, Marcin Hetnał1
1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,Oddział w Krakowie
3 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
4 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Słowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna teleradioterapia, non-small cell lung cancer, palliative radiation therapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 127 KB

Analiza czynników prognostycznych u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca napromienianych paliatywnie
Autor Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss(1), Jerzy Jakubowicz (2), Piotr Skotnicki(3), Paweł Blecharz (4), Piotr Brandys (1)
(1) Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
Słowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna radioterapia, czynniki prognostyczne, non small cell lung cancer, palliative radiotherapy, prognostic factors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 108 KB

Powikłania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca
Autor Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss (1), Jerzy Jakubowicz (2), Paweł Blecharz (3), Piotr Skotnicki (4), Marta Rogowska (1)
(1) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(4) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
Słowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna radioterapia, powikłania, non-small cell lung cancer, palliative radiotherapy, toxicity
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Markery i modulatory angiogenezy w raku jajnika – czy można je wykorzystać praktycznie?
Autor Wiesława Bednarek (1), Alicja Ćwiklińska (2), Maria Mazurkiewicz (3)
(1) I Katedra i Klinka Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie
Kierownik Prof. dr hab. Jan Kotarski
(2) Oddział Ginekologiczny Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie
Ordynator: dr n. med. Irosław Szymański
(3) Katedra i Zakład Onkologii UM w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak jajnika, czynniki prognostyczne, modele prognostyczne, ovarian cancer, prognostic factors, prognostic models
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Wyniki paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
Autor Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss (1), Jerzy Jakubowicz (2), Piotr Skotnicki (3), Paweł Blecharz (4), Magdalena Pęcak (1), Tomasz Dąbrowski (1)
(1) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
Słowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna teleradioterapia, wyniki, NSCLC, palliative teleradiotherapy, results
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

Wyniki pooperacyjnej radioterapii u dorosłych chorych na skąpodrzewiaka mózgu po nieradykalnych zabiegach chirurgicznych. Analiza czynników rokowniczych
Autor Jacek Urbański (1), Bogdan Gliński (1), Piotr Radkowski (2, Paweł Dymek (1), Elżbieta Pluta (1), Anna Mucha-Małecka (1), Tomasz Walasek (1), Magdalena Ząbek (1), Beata Frączek-Błachut (1)
(1) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków
Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Bogdan Gliński
(2) Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica
Kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
Słowa kluczowe: skąpodrzewiak, chirurgia, radioterapia, oligodendroglioma, surgery, radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Zawartość GABA i aktywność GAD w tkankach gruczołu piersiowego u kobiet leczonych operacyjnie z powodu raka piersi
Autor Andrzej Kurylcio (1), Maria Mazurkiewicz (2), Wojciech P. Polkowski (1)
(1) Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
(2) Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak piersi, GABA, GAD, breast cancer, GABA, GAD
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 1333 KB

Algorytm postępowania w przerzutach nowotworowych do kości
Autor MARIA MAZURKIEWICZ
Katedra i Zakład Onkologii AM w Lublinie.
Kierownik: dr hab. med. Maria Mazurkiewicz profesor AM
Słowa kluczowe: przerzuty do kości, radioterapia, bisfosfoniany, bone metastases, radiotherapy, bisphosphonates
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB

Taktyka postępowania operacyjnego w przerzutach nowotworów do kręgosłupa
Autor TOMASZ MAZURKIEWICZ
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: przerzuty do kręgosłupa, leczenie operacyjne, spinal metastases, surgical treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 175 KB

Diagnostyka w przerzutach nowotworowych do kości
Autor E. WARDA, T. MAZURKIEWICZ, J. KOPACZ, S. GRONOWSKA
z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. med. T. Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: przerzuty do kości, rozpoznawanie, bone metastases, diagnosis
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 79 KB

Symptomatologia guzów kości u dzieci
Autor EWA KLUCZEWSKA (1), ELŻBIETA KULETA-BOSAK (2),(3), WOJCIECH MADZIARA (4), JOANNA MACHNIK-BRONCEL (2),(3)
(1) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
(2) Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej, SUM w Katowicach
Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak; e.kuleta-bosak@wp.pl
(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak
(4) Klinika Chirurgii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
Słowa kluczowe: guz łagodny kości, guz złośliwy kości, objawy kliniczne, dzieci, benign bone tumor, malignant bone tumor, clinical symptoms, children
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 264 KB

Diagnostyka i leczenie raka szyjki macicy
Autor MARIUSZ BIDZIŃSKI
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, diagnostyka, leczenie, cervical carcinoma, diagnostics, treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Identyfikacja węzła wartowniczego w inwazyjnym raku szyjki macicy: 5 lat doświadczeń
Autor DARIUSZ WYDRA, SAMBOR SAWICKI, JANUSZ EMERICH
Ośrodek: Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej AM w Gdańsku
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Emerich
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzeł wartowniczy, węzły chłonne, limfoscyntygrafia, cervical cancer, sentinel node, lymph nodes, lymphoscintigraphy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 1528 KB

Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych przydatków
Autor AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK (1), EWA KUROWSKA MROCZEK (1), LESZEK KRÓLICKI (2), JERZY STELMACHÓW (1)
(1) Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów
(2) Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego, Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Leszek Królicki
Słowa kluczowe: scyntygrafia Tc-99m sestaMIBI, ultrasonografia, guzy jajnika, Tc-99m sestaMIBI scintigraphy, sonography, ovarian tumors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 295 KB

Ocena szerzenia raka szyjki macicy w stopniu IB i IIA w drogach chłonnych
Autor RYSZARD PORĘBA, JANUSZ POZOWSKI
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzły chłonne, przerzuty, mapa lymphadenectomii, cervical cancer, lymph nodes, metastasis, map of lymphadenectomy
IC™ Value 5.29
Załącznik

Zastosowanie metody pozytonowej tomografii emisyjnej w ginekologii onkologicznej
Autor MAREK GRABIEC, MAŁGORZATA WALENTYNOWICZ
Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
Słowa kluczowe: PET, PET/CT, nowotwory, ginekologia onkologiczna, PET, PET/CT, gynecologic malignancy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 373 KB

Nowości w obrazowaniu ultrasonograficznym i przedoperacyjnej ocenie nowotworów jajnika
Autor ARTUR CZEKIERDOWSKI
Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii AM w Lublinie
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Słowa kluczowe: nowotwory jajnika, ultrasonografia trójwymiarowa, sonoangiografia 3D, ovarian tumours, three-dimensional ultrasonography, sonoangiography 3D
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 511 KB

Leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych jajnika
Autor WIESŁAW SZYMAŃSKI, MAREK SZYMAŃSKI, MACIEJ W. SOCHA
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Szymański
Słowa kluczowe: rak jajnika, leczenie chirurgiczne, ovarian cancer, surgical treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik

Ocena niepowodzeń po leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego I i IIA
Autor JULIUSZ KOBIERSKI, JANUSZ EMERICH
Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, leczenie operacyjne, niepowodzenia, cervical cancer, surgical treatment, failure
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 109 KB

Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekającego zrazikowego raka piersi
Autor PIOTR SKOTNICKI(1), JANUSZ RYŚ(2), ELŻBIETA ŁUCZYŃSKA(3), PAWEŁ BLECHARZ(4), JERZY JAKUBOWICZ(4)
(1) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(2) Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: doc. dr hab. med. Janusz Ryś
(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr med. Elżbieta Łuczyńska
(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
Słowa kluczowe: naciekający rak zrazikowy piersi, diagnostyka przedoperacyjna, infiltrating lobular breast cancer, preoperative diagnostics
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB

Czy odmiana mikroskopowa inwazyjnego zrazikowego raka piersi ma znaczenie prognostyczne?
Autor PIOTR SKOTNICKI(1), JANUSZ RYŚ(2), JERZY JAKUBOWICZ(3), PAWEŁ BLECHARZ(3)
(10 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(2) Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: doc. dr hab. med. Janusz Ryś
(3) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
Słowa kluczowe: naciekający zrazikowy rak piersi, odmiany mikroskopowe, rokowanie, infiltrating lobular breast carcinoma, microscopic forms, prognosis
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 103 KB

Porty dożylne u pacjentów onkologicznych. Analiza sześciu lat stosowania portów dożylnych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Autor RAFAŁ MŁYNARSKI
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK1 AM w Lublinie
Ordynator: Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Przesmycki
Słowa kluczowe: port dożylny, implantacja, powikłania, central venous port, implantation, complications
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy
Autor JERZY JAKUBOWICZ(1), KRZYSZTOF URBAŃSKI(1), PAWEŁ BLECHARZ(1), PIOTR SKOTNICKI(2)
(1) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(2) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, radiochemioterapia, cervical cancer, chemoradiation.
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Powikłania neurologiczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyłączając wstępne zajęcie OUN
Autor JOANNA ZAWITKOWSKA(1), MIROSŁAW JASIŃSKI(2), URSZULA MAŁEK(1), JERZY R. KOWALCZYK(1)
(1) Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk
(2) III Katedra Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej UM w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk
Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastycznej, powikłania neurologiczne, leczenie, acute limphoblastic leukemia, neurological complications, treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 94 KB

Wyniki operacyjnego leczenia przerzutów nowotworów do części szyjnej kręgosłupa
Autor TOMASZ MAZURKIEWICZ, PAWEŁ POLAK, JACEK GĄGAŁA
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Słowa kluczowe: kręgosłup, leczenie operacyjne, spine, surgical treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego jako późne powikłanie transplantacji szpiku u dziewczynki z przewlekłą białaczką szpikową
Autor MARTA CHOMA(1), MIROSŁAW JASIŃSKI(2), KATARZYNA DRABKO(1), AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO(1), BEATA WÓJCIK(1), JERZY R. KOWALCZYK(1)
(1) Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk
(2) Wydział Pielęgniarstwa Neurologicznego i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Krzysztof Turowski
III Katedra Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej AM w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk
Słowa kluczowe: przeszczepienie komórek krwiotwórczych, powikłania neurologiczne, krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego, haematopoietic stem cell transplantation, neurological complications, intracranial hemorrhage.
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 72 KB

Lokalizacja neurologiczna infekcji wirusowych u dzieci po przeszczepie komórek hematopoetycznych
Autor AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO(1), MIROSŁAW JASIŃSKI(2), KATARZYNA DRABKO(1), MARTA CHOMA(1), BEATA WÓJCIK(1), JERZY R. KOWALCZYK(1)
(1) Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk
(2) Wydział Pielęgniarstwa Neurologicznego i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Krzysztof Turowski
III Katedra Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej AM w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk
Słowa kluczowe: powikłania neurologiczne, przeszczepienie komórek krwiotwórczych, CMV, EBV, neurological complications, haematopoietic cell transplantation, CMV, EBV
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 77 KB

Co wiemy o białkach szoku termicznego?
Autor BOGDAN SZYMALA1, ANITA OLEJEK1, PIOTR BODZEK1, ALEKSANDRA DAMASIEWICZ-BODZEK(2), MAŁGORZATA KRUSZELNICKA(1)
(1) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu,
Kierownik: dr hab. n. med. prof. ŚUM Anita Olejek
(2) Katedra i Zakład Chemii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, ŚUM w Katowicach
Słowa kluczowe: Hsp, białka szoku cieplnego, reakcja szoku termicznego, HSR, Hsp, haet shock proteins, heat shock response, HSR
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Wartość prognostyczna nadekspresji receptora HER-2 w raku piersi
Autor A. BRZOZOWSKA, M. MAZURKIEWICZ
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak piersi, HER2, czynniki prognostyczne, breast cancer, HER2, prognostic factors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 204 KB

Ocena wyników i metod pooperacyjnego napromieniania złośliwych glejaków mózgu
Autor BEATA WINKLER, DAGMARA NYCZ-BEDOŃSKA, KATARZYNA KOSIBA-KRUPA
II Oddział Onkologii ogólnej z Pododdziałem Chemiotarapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Ordynator: prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: glejaki złośliwe mózgu, radioterapia konwencjonalna, radioterapia niekonwencjonalna, malignant brain gliomas, conventional radiotherapy, unconventional radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 226 KB

Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
Autor ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, radioterapia pooperacyjna, non-microcellular lung cancer, postoperative radiotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 101 KB

Znaczenie kolonografii TK w diagnostyce nowotworów kątnicy i okrężnicy
Autor PIOTR ZDUNEK(1), EWA KLUCZEWSKA(2), RYSZARD PACHO(3), DOROTA IMIELSKA-ZDUNEK(4),PIOTR WANDZEL(5)
(1) Zakład Diagnostyki Obrazowej. Beskidzkie Centrum Onkologii ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
(2) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
(3) II Zakład Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
(4) Oddział Radioterapii. Beskidzkie Centrum Onkologii ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
(5) Zakład Patomorfologii. Beskidzkie Centrum Onkologii ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
Słowa kluczowe: kolonografia TK, nowotwór, okrężnica, kątnica, CT colonography, neoplasm, colon, caecum
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 348 KB

Ocena tolerancji i skuteczności radioterapii i radiochemioterapii u chorych ze wznową miejscową raka żołądka
Autor BOŻENA CIEŚLAR, IWONA WZIĘTEK, HUBERT URBAŃCZYK, JERZY WYDMAŃSKI
Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
Słowa kluczowe: rak żołądka, wznowa , radioterapia, radiochemioterapia., gastric cancer, recurrence, radiotherapy, chemoradiothrapy.
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Ocena tolerancji i skuteczności napromieniania całej wątroby u pacjentów z przerzutami raka jelita grubego
Autor MARCIN BIAŁAS, JERZY WYDMAŃSKI, SŁAWOMIR BLAMEK, RAFAŁ SUWIŃSKI
Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
Słowa kluczowe: przerzuty do wątroby, rak jelita grubego, radioterapia, leczenie paliatywne, hepatic metastases, colorectal cancer, radiotherapy, palliative treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Haemangiopericytoma malignum – opis czterech przypadków
Autor GRZEGORZ GŁOWACKI, HUBERT URBAŃCZYK
Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski
Słowa kluczowe: Malignant haemangiopericytoma, obłoniak, mięsaki tkanek miękkich, Malignant haemangiopericytoma, Haemangiopericytoma malignum, Soft tissue sarcomas
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 84 KB

Indywidualizacja leczenia w zaawansowanym raku płuca – jak daleko można się posunąć? Opis przypadku
Autor BEATA SMOLSKA-CISZEWSKA, ELŻBIETA NOWICKA, KATARZYNA BEHRENDT, ALEKSANDER ZAJUSZ
II Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik: dr. n. med. Aleksander Zajusz
Słowa kluczowe: indywidualizacja leczenia, rak płuca, długoletnie przeżycie, individual treatment, lung cancer, long-term survival
IC™ Value 5.29
Załącznik

Wstępna ocena tolerancji i skuteczności miejscowej pozaczaszkowej radiochirurgii u chorych z guzami przerzutowymi i pierwotnymi wątroby
Autor BOŻENA JOCHYMEK(1), ALEKSANDRA GRZĄDZIEL(2), HUBERT URBAŃCZYK(1), ROLAND KULIG(2), MARCIN MATUSZEWSKI(2), EDYTA WOLNY(1), LESZEK MISZCZYK(1)
(1) Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
(2) Zakład Planowania Leczenia, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: doc. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek
Słowa kluczowe: radioterapia stereotaktyczna, pozaszaczkowa radiochirurgia, bramkowanie oddechowe., streotactic radiotherapy, extracranial radiosurgery, respiratory gating
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 171 KB

Analiza stanów podgorączkowych jako objawu odczynu popromiennego u pacjentów napromienianych w obszarze klatki piersiowej z powodu raka płuca
Autor KRZYSZTOF SZCZEPANIK(1), HUBERT URBAŃCZYK(1), BOŻENA JOCHYMEK(1), JADWIGA CIECHOWICZ(2), LESZEK MISZCZYK(1) (1) Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Zakład Radioterapii
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
(2) Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Medycznej, Pracownia Informatyki – Komputerowej Analizy Leku
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Ryszard Glinka
Słowa kluczowe: Rak płuca, radioterapia, odczyn popromienny, temperatura ciała, Lung cancer, radiotherapy, post-irradiative effect, body temperature
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 472 KB

Powikłania popromienne po operacyjnym napromienianiu glejaków złośliwych mózgu
Autor BEATA WINKLER(1), ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB(2), DAGMARA NYCZ-BODEŃSKA(1), MARIA MAZURKIEWICZ(1,3)
(1) II Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Ordynator: Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz
(2) Katedra Radiologii I Zakład Radiologii
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Drop
(3) Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: glejaki złośliwe mózgu, radioterapia pooperacyjna, zmiany popromienne., malignant brain glioblastoma, post-operative radiotherapy, radiation lesions. radiation lesions
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Rak jajnika – drogi poprawy efektywności leczenia
Autor ELŻBIETA KUTARSKA
Oddział Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Ordynator: dr n. med. Elżbieta Kutarska
Słowa kluczowe: rak jajnika, objawy, wykrywalność, markery, leczenie chirurgiczne, chemioterapia, Ovarian cancer, symptoms, markers, surgery, chemotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Ocena wybranych czynników rokowniczych u chorych radykalnie napromienianych z powodu raka szyjki macicy w II i III stopniu zaawansowania klinicznego według FIGO
Autor DARIUSZ KIESZKO
Oddział Onkologii Ginekologicznej, Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Ordynator: dr n. med. Elżbieta Kutarska
Słowa kluczowe: rak szyjki macicy, czynniki rokownicze, cervical carcinoma, prognostic factors
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 919 KB

Rak endometrium – leczenie operacyjne w Niemczech
Autor JANUSZ BARTNICKI
Clinic of Obstetrics and Gynaecology, Medical Center Bitterfeld/Wolfen, Germany
Katedra Położnictwa i Ginekologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Słowa kluczowe: rak endometrium, leczenie operacyjne, endometrial cancer, surgical treatment
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB

Adiuwantowa hormonoterapia u chorych na raka piersi
Autor ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak piersi, leczenie uzupełniające, hormonoterapia, breast cancer, adjuvant treatment, hormonal therapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 88 KB

Rola chemioterapii neoadiuwantowej w leczeniu skojarzonym raka piersi
Autor JACEK TOMCZYKOWSKI(1), KRZYSZTOF PATYRA (1,2)
(1) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Dyrektor COZL: dr n. med. Elżbieta Starosławska
(2) Katedra i Zakład Onkologii AM w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Słowa kluczowe: rak sutka, chemioterapia neoadiuwantowa, breast cancer, neoadjuvant chemotherapy
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB

Histerektomia wspomagana laparoskopowo (LAVH) z limfadenektomią w przypadku raka endometrium
Autor JANUSZ BARTNICKI
Clinic of Obstetrics and Gynaecology, Medical Center Bitterfeld/Wolfen, Germany
Katedra Położnictwa i Ginekologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Słowa kluczowe: histeroktomia, LAVH, rak endometrium, hysterectomy, lymphdenectomy, endometrial cancer
IC™ Value 5.29
Załącznik Streszczenie / Pełny tekst | 82 KB