• System Gromadzenia i Przetwarzania danych obrazowach badań PET i TK

O nas


     Firma it Medical Team Sp. z o. o. jest specjalistą w dziedzinie szeroko rozumianej informatyzacji w medycynie. Od początku działalności przyświeca nam idea indywidualnego podejścia do każdego klienta i co za tym idzie – szukania nowych rozwiązań i dopasowywania się do specyfiki danego projektu.

     Zajmujemy się między innymi: projektowaniem stron internetowych, tworzeniem systemów organizacji konferencji, tworzeniem narzędzi informatycznych do zbierania, przetwarzania i obróbki danych klinicznych, oraz obrazowych potrzebnych do przyspieszenia diagnozy. Jesteśmy  integratorem systemów,  dysponujemy aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych. Zajmujemy się opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji (w tym unowocześnienia istniejących w nich systemów informatycznych).

     Stworzyliśmy program Hermes służący do rejestru pacjentów ze zdiagnozowanymi różnymi jednostkami chorobowymi, w tym nowotwory i choroby rzadkie. Hermes posiada wiele istotnych innowacyjnych rozwiązań m.in. moduł komunikacji pomiędzy użytkownikami, pozwala na gromadzenie i przetwarzanie zarówno danych klinicznych jak i obrazowych, pozwala również na szybką recenzję obrazów PET, TK, UKG, USG, EKG, itp... oraz analizę statystyczną. W chwili obecnej system cały czas się rozwija ... Do rozbudowy i na funkcjonowanie programu dostaliśmy grant naukowy z IAEA oraz koncernu farmaceutycznego.

 

     Pomagamy pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na cele prozdrowotne i służymy pomocą jako integrator.

     it Medical Team zajmuje się szkoleniem lekarzy specjalistów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji lekarzy, poszerzanie wiedzy i doświadczenia oraz zdobywania punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2226 z późn. zm.).

    Organizujemy:

  • Warsztaty Cadaver Lab: od 2011
  • Konferencje z transmisją na żywo z sal operacyjnych do dowolnego miejsca w kraju, od 2012
  • Warsztaty na sztucznych kościach, od 2011
  • Warsztaty live surgery od 2011

 

     Publikujemy czasopisma naukowe z zakresu ginekologii i położnictwa oraz onkologii i radioterapii indeksowane w bazach Index Copernicus, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego EMBASE/Experta Medica, Główna Biblioteka Lekarska, SCOPUS, EBSCO.

 

 

 

     W związku ze swoją działalnością firma it Medical Team współpracuje z akademickimi ośrodkami kształcenia medycznego oraz najlepszymi szpitalami na terenie całej Polski i polskimi towarzystwami medycznymi mi.in. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Stowarzyszenie Pneumonologów Dziecięcych IRMA, Polskie Towarzystwo Radiologi Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Sekcja Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polska Koalicja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

 

 

Tłumaczenia


w trakcie redagowania

 

Kontakt